Sprawdź, czy grozi Ci cukrzyca

Cukrzyca jest grupą chorób metabolicznych, których wspólną cechą jest nadmierny wzrost poziomu cukru we krwi wynikający z bezwzględnego lub względnego niedostatku insuliny.

Patologiczna hiperglikemia powoduje zmiany w budowie i funkcji organów i narządów, w efekcie znacznie upośledzając ich funkcje. Statystyki zachorowania na cukrzycę stale rosną. W 1985 r. z najbardziej wiarygodnych danych wynikało, że na cukrzycę choruje 30 milionów ludzi na całym świecie; 15 lat później liczbę chorych szacowano już na ponad 150 milionów. W 2010 r. było to już ok. 300 milionów. Fachowcy przewidują, że do 2035 roku liczba ta wzrośnie do 592 mln.

Coraz więcej osób z cukrzycą jest także w Polsce. Najnowsze dane Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej (IDF, International Diabetes Federation) pokazują, że w Polsce z cukrzycą zmaga się już 3 mln osób, z czego ok. 1 mln nie wie jeszcze, że ma cukrzycę, a co druga osoba umiera z powodu cukrzycy wcześniej niż przed 60. rokiem życia. Szczególnie znaczący wzrost zachorowań na cukrzycę odnotowano w ostatnich 10 latach, co m.in. jest skutkiem poprawy wykrywalności choroby w populacji ogólnej oraz coraz dłuższego okresu życia, zwłaszcza kobiet. Cząstkowe dane epidemiologiczne wskazują także, że najsilniejszym czynnikiem ryzyka wystąpienia cukrzycy jest wiek – u co czwartej osoby powyżej 60 r.ż. stwierdza się cukrzycę.

Najbardziej wiarygodne dane dotyczące epidemiologii cukrzycy pochodzą z ogólnopolskiego badania NATPOL, realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Gdańsku od ponad 10 lat. Według danych NFZ w 2011 r. leczonych farmakologicznie, czyli otrzymujących insulinę lub leki doustne było 1 994 994 osób. Oznacza to, że obecnie liczba pacjentów z cukrzycą wynosi ponad 2 mln, gdyż wyniki badania NATPOL wskazują, że roczny przyrost chorych na cukrzycę wynosi 2,5%. Wszystkie prognozy wskazują, że liczba ta będzie wzrastać w najbliższych latach.

U około 25-50% chorych na cukrzycę typu 2 w Polsce choroba nie została jeszcze wykryta. Około 10-12% osób z cukrzycą, tj. 230 tys. osób, jest leczonych niefarmakologicznie, czyli dietą i wysiłkiem fizycznym, co łącznie daje 2,33 mln osób z rozpoznaną cukrzycą w naszym kraju. Biorąc dodatkowo pod uwagę, że obecnie jedna z trzech osób z cukrzycą nie jest świadoma swojej choroby (do niedawna o cukrzycy nie wiedziała połowa chorych), można aktualną liczbę osób z cukrzycą w Polsce szacować nawet na 3,5 mln.

W wielu krajach, w tym w Polsce, cukrzyca jest najczęstszą przyczyną wielu groźnych powikłań:

• retinopatia – uszkodzenie siatkówki należące do częstszych przyczyn uszkodzenia wzroku. Występuje u 90% chorych na cukrzycę typu 1 trwającą ponad 20 lat;
• niewydolności nerek – w programach przewlekłego leczenia dializami znajduje się na stałe ponad 3,5 tys. chorych na cukrzycę;
• powikłania sercowo-naczyniowe: u co drugiego chorego występuje choroba niedokrwienna serca, a 2/3 zgonów u diabetyków powodują powikłania sercowo-naczyniowe; w grupie chorych na cukrzycę obserwuje się takie samo ryzyko wystąpienia zawału mięśnia sercowego, jak w grupie chorych bez cukrzycy, którzy przebyli wcześniej zawał serca. Stało się to podstawą stwierdzenia, że cukrzyca stanowi ekwiwalent choroby niedokrwiennej serca. Zawał serca występuje 2 razy częściej u mężczyzn i 6 razy częściej u kobiet chorych na cukrzycę niż w pozostałej populacji. Cukrzyca zwiększa też ryzyko udaru niedokrwiennego oraz krwotocznego, które związane są ze znaczną śmiertelnością i niesprawnością chorych. Chorzy na cukrzycę są 20-25 razy bardziej narażeni na amputację kończyny z powodu choroby naczyniowej niż osoby zdrowe;
• amputacji kończyn dolnych – według Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Polska należy do krajów, które mają najwięcej amputacji w obrębie kończyn (średnio co drugi pacjent ze stopą cukrzycową), czyli 14 tysięcy amputacji rocznie (38 amputacji dziennie).

Przytoczone dane wyraźnie wskazują na bezpośrednie związki niewyrównanej cukrzycy z poważnymi epizodami chorobowymi kończącymi się kalectwem lub śmiercią. Inne badania epidemiologiczne ukazują podobne związki powikłań chorobowych z nadwagą, nadciśnieniem i hipercholesterolemią a częstością wystąpienia poważnych epizodów sercowo-naczyniowych. Występowanie nadwagi i insulinooporności oraz innych zaburzeń hormonalnych prowadzi często do problemów z owulacją, wymagających diagnostyki w kierunku zespołu policystycznych jajników.

Nie ulega także wątpliwości związek prawidłowego wyrównania metabolicznego z zachowaniem dobrostanu płodu i prawidłowym przebiegiem ciąży i porodu. Ustalenie tej zależności doprowadziło do wprowadzenia obowiązkowych badań tolerancji glukozy dla kobiet w ciąży.

Niezastąpioną bronią w walce z chorobami metabolicznymi są badania przesiewowe, dotyczące zwłaszcza osób z grup ryzyka (otyli, z nadwagą, obciążeni genetycznie występowa- niem chorób sercowo-naczyniowych).

Poradnia diabetologiczna

W zakresie pracy poradni diabetologicznej zawiera się poza optymalizacją trwającego już leczenia rozpoznanej cukrzycy, także leczenie stanów przedcukrzycowych, otyłości i insulinooporności. Konsultacji w tym zakresie udziela Piotr Mąder – absolwent Akademii Medycznej w Łodzi, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetolog. Pacjenci mogą także skorzystać z doświadczenia i porad Barbary Soboń – pielęgniarki diabetologicznej.

Koszt wizyty u specjalisty: 120 zł
Koszt wizyty u pielęgniarki diabetologicznej: 30 zł (pacjenci CM Salus bezpłatnie)
Rejestracja za pośrednictwem strony internetowej www.saluscm.pl, osobiście lub pod nr infolinii: 74 640 44 44.

Dane opisujące problemy wynikające z epidemiologii cukrzycy przedstawiono m. in. w cyt. powyżej dokumencie STRATEGIA PREWENCJI I LECZENIA CUKRZYCY W POLSCE 2015-2025 / MAPA

Leave a reply