Kliknij, by zadzwonić:  Przychodnia  |  Szpital  |  Rehabilitacja  |  Centrum Estetyki Rejestracja online

CENTRUM MEDYCZNE SALUSPRZYCHODNIAPORADNIE SPECJALISTYCZNEPoradnia neurologopedyczna

Poradnia neurologopedyczna

Poradnia neurologopedyczna CM Salus prowadzi diagnozę i terapię pacjentów w każdym wieku, którzy z różnych przyczyn borykają się z problemami w komunikacji werbalnej.
Terapia neurologopedyczna dla dzieci obejmuje pacjentów, którzy w wyniku czynników rozwojowych i okołoporodowych nie nabywają zdolności mowy lub też zdolność ta jest zaburzona. W przypadku najmłodszych pacjentów głównymi problemami, które rozwiązują nasi specjaliści, są:
– samoistny opóźniony rozwój mowy
– niesamoistny opóźniony rozwoju mowy na tle autyzmu, zespołu Downa i zespołu Aspergera, mózgowego porażenia dziecięcego oraz upośledzenia umysłowego
– zaburzenia mowy o typie afazji oraz zaburzenia związane z uszkodzeniem słuchu, układu nerwowego i zaburzeniami funkcji poznawczych,
– niepłynność mowy (m.in. jąkanie się)
– wady wymowy (dyslalia)
– ankyloglosja (skrócone wędzidełko językowe)
– zaburzenia mowy innego pochodzenia.

Terapia neurologopedyczna dla dorosłych obejmuje osoby, które całkowicie utraciły umiejętność mowy lub też mają trudności z prawidłową komunikacją z powodu wypadków, urazów i chorób – najczęściej diagnozowane to:
– afazja,
– dyzartria,
– jąkanie
– zaburzenia mowy związane z uszkodzeniem układu nerwowego
– wady wymowy (dyslalia)
– rehabilitacja głosu po laryngektomii

W ramach terapii neurologopedycznej stosuje się stymulację nadawania i odbioru mowy w zakresie dostosowanym do potrzeb pacjenta, stymulację procesów poznawczych w zakresie percepcji słuchowej, czuciowej, wzrokowej, a także pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej, uwagi i koncentracji, oraz edukację i reedukację umiejętności pisania i czytania.
W poradni neurologopedycznej stosujemy szereg sprawdzonych metod umożliwiających identyfikację i usuwanie przeszkód w komunikacji językowej, które zaburzają rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dzieci oraz codzienne funkcjonowanie dorosłych. Zalicza się do nich ćwiczenia stymulujące mowę impresyjną (rozumienie przekazu słownego) oraz mowę ekspresyjną (mówienie), ćwiczenia stymulujące spontaniczną aktywność słowną, ćwiczenia rozwijające teorię umysłu w obszarze komunikacji i wyobraźni, pracę nad motywacją pacjenta do komunikacji, mioterapię, ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, masaż logopedyczny, metodę integracji odruchów ustno-twarzowych wg S. Masgutovej, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia głosowe, metodę Dyna-Lingua M.S.
Terapia neurologopedyczna prowadzona w Centrum Medycznym Salus służy aktywizacji naturalnych procesów rozwojowych człowieka oraz tych mechanizmów psychicznych, które determinują rozwój funkcji psychicznych. Terapię zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb, możliwości oraz oczekiwań pacjenta.

Zarezerwuj wizytę u lekarza

Terminy konsultacji lekarskich w przychodniach Centrum Medycznego Salus w Kłodzku, Nowej Rudzie, Dusznikach-Zdroju, Ząbkowicach Śl. i Bożkowie można rezerwować przez internet, w aplikacji mobilnej, telefonicznie lub osobiście w placówkach.

Posiadasz prywatne ubezpieczenie medyczne?

Zapraszamy do Centrum Medycznego Salus! Jesteśmy partnerem najważniejszych operatorów medycznych i firm ubezpieczeniowych na polskim rynku. Dzięki temu możesz w ramach swojego abonamentu/pakietu medycznego szybko, łatwo i wygodnie we wszystkich naszych przychodniach skorzystać z pomocy lekarzy medycyny rodzinnej i lekarzy specjalistów oraz wykonać badania diagnostyczne i laboratoryjne, a także zgłosić się na fizjoterapię w centrum rehabilitacji lub poddać się zabiegowi w oddziale szpitalnym.