Kliknij, by zadzwonić:  Przychodnia  |  Szpital  |  Rehabilitacja  |  Centrum Estetyki Rejestracja online

CENTRUM MEDYCZNE SALUSPRZYCHODNIAPORADNIE SPECJALISTYCZNEPoradnia logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia logopedyczna CM Salus prowadzi terapię pacjentów w każdym wieku, którzy z różnych przyczyn borykają się z problemami w komunikacji werbalnej. Terapia neurologopedyczna dla dzieci obejmuje pacjentów, którzy w wyniku czynników rozwojowych i okołoporodowych nie nabywają zdolności mowy lub też zdolność ta jest zaburzona. W przypadku najmłodszych pacjentów głównymi problemami, które rozwiązują nasi specjaliści, są: opóźniony rozwoju mowy na tle autyzmu, zespołu Downa i zespołu Aspergera, mózgowego porażenia dziecięcego oraz upośledzenia umysłowego, zaburzenia mowy związane z uszkodzeniem słuchu, układu nerwowego i zaburzeniami funkcji poznawczych, niepłynność mowy (m.in. jąkanie się) oraz wady wymowy (dyslalia) i zaburzenia mowy innego pochodzenia. Terapia neurologopedyczna dla dorosłych obejmuje osoby, które całkowicie utraciły umiejętność mowy lub też mają trudności z prawidłową komunikacją z powodu wypadków, urazów i chorób – najczęściej diagnozowane to afazja, dyzartria, jąkanie oraz inne zaburzenia mowy związane z uszkodzeniem układu nerwowego.

W ramach terapii neurologopedycznej stosuje się stymulację nadawania i odbioru mowy w zakresie dostosowanym do potrzeb pacjenta, stymulację procesów poznawczych w zakresie percepcji słuchowej, czuciowej, wzrokowej, a także pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej, uwagi i koncentracji, oraz edukację i reedukację umiejętności pisania i czytania.

Lekarze poradni logopedycznej to wszechstronnie wykształceni specjaliści, którzy wykorzystują szereg sprawdzonych metod umożliwiających identyfikację i usuwanie przeszkód w komunikacji językowej, które zaburzają rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dzieci oraz codziennie normalne funkcjonowanie dorosłych. Zalicza się do nich ćwiczenia stymulujące mowę impresyjną (rozumienie przekazu słownego)  oraz mowę ekspresyjną (mówienie), ćwiczenia stymulujące spontaniczną aktywność słowną, ćwiczenia rozwijające teorię umysłu w obszarze komunikacji i wyobraźni, tworzenie matryc konwersacyjnych, pracę nad motywacją pacjenta do komunikacji, ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, masaż logopedyczny, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia głosowe, a także elementy metody Dyna-Lingua M.S.

Terapia neurologopedyczna prowadzona w Centrum Medycznym Salus służy aktywizacji naturalnych procesów rozwojowych człowieka oraz tych mechanizmów psychicznych, które determinują rozwój funkcji psychicznych. Terapię zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb, możliwości oraz oczekiwań pacjenta.

Gdzie w CM Salus przyjmuje logopeda: Kłodzko

Zarezerwuj wizytę u lekarza

Terminy konsultacji lekarskich w przychodniach Centrum Medycznego Salus w Kłodzku, Nowej Rudzie, Dusznikach-Zdroju, Ząbkowicach Śl. i Bożkowie można rezerwować przez internet, w aplikacji mobilnej, telefonicznie lub osobiście w placówkach.

Posiadasz prywatne ubezpieczenie medyczne?

Zapraszamy do Centrum Medycznego Salus! Jesteśmy partnerem najważniejszych operatorów medycznych i firm ubezpieczeniowych na polskim rynku. Dzięki temu możesz w ramach swojego abonamentu/pakietu medycznego szybko, łatwo i wygodnie we wszystkich naszych przychodniach skorzystać z pomocy lekarzy medycyny rodzinnej i lekarzy specjalistów oraz wykonać badania diagnostyczne i laboratoryjne, a także zgłosić się na fizjoterapię w centrum rehabilitacji lub poddać się zabiegowi w oddziale szpitalnym.