Kliknij, by zadzwonić:  Przychodnia  |  Szpital  |  Rehabilitacja  |  Centrum Estetyki Rejestracja online

CENTRUM MEDYCZNE SALUSPRZYCHODNIAMedycyna pracy

Medycyna pracy

W poradni medycyny pracy Centrum Medycznego Salus Kłodzko oferujemy możliwość przeprowadzenia w jednym miejscu zarówno badań laboratoryjnych i diagnostycznych, jak i konsultacji specjalistycznych oraz konsultacji lekarzy medycyny pracy. Zapewniamy profesjonalną obsługę lekarską i pielęgniarską oraz kompleksowe świadczenie usług.

W placówce Centrum Medycznego Salus przy ul. Łąkowej 5 w Kłodzku znajduje się nowocześnie wyposażona pracownia badań psychotechnicznych, w której wykonujemy kompleksowe badania psychotechniczne dla:
› kierowców, kandydatów na kierowców i kierowców sportowych
› operatorów wózków widłowych, koparek, ładowarek i dźwigów
› osób pracujących na wysokości.

Badania profilaktyczne pracowników mają na celu analizę indywidualnych predyspozycji osoby do pracy na danym stanowisku w określonych warunkach, z uwzględnieniem czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy i wpływających na stan zdrowia pracownika. Badania profilaktyczne dzielą się na: wstępne, okresowe i kontrolne.

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich firm, przedsiębiorstw i instytucji zainteresowanych profilaktyczną opieką nad pracownikami w zakresie medycyny pracy. Zapewniamy fachową opiekę medyczną, dogodne terminy badań, kompleksowe usługi w postaci panelu badań wysokościowych, badań psychotechnicznych, konsultacji specjalistycznych. Proponujemy również szerszy zakres opieki w formie abonamentów medycznych dla firm, dostosowywanych indywidualnie do potrzeb klienta.

Przypominamy, że pracodawca zobowiązany jest do posiadania pisemnie zawartej umowy (na okres nie krótszy niż jeden rok) z placówką medyczną w celu zapewnienia opieki medycznej pracownikom. Art. 22 ustawy o służbie medycyny pracy oraz art. 229 Kodeksu Pracy nakładają na pracodawcę obowiązek poniesienia kosztów przeprowadzanych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej niezbędnej ze względu na warunki pracy.

W Centrum Medycznym Salus poradnia medycyny pracy działa w Kłodzku, Nowej Rudzie i Dusznikach-Zdroju. Oferta poradni medycyny pracy skierowana jest do wszystkich firm, przedsiębiorstw i instytucji z terenu powiatu kłodzkiego, zainteresowanych profilaktyczną opieką nad pracownikami w zakresie medycyny pracy. Specjaliści w zakresie medycyny pracy zapewniają fachową opiekę medyczną, dogodne terminy badań, kompleksowe usługi w postaci panelu badań wysokościowych, badań psychotechnicznych, konsultacji specjalistycznych. Możliwy jest również szerszy zakres opieki w formie abonamentów medycznych dla firm, dostosowywanych indywidualnie do potrzeb klienta. Zakres badań medycyny pracy:

1. Konsultacje lekarza medycyny pracy (Kłodzko, Nowa Ruda, Duszniki-Zdrój)
– badania wstępne, okresowe i kontrolne
– badania kierowców
badania sanitarno-epidemiologiczne
badania lekarskie dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń 

2. Konsultacje lekarzy specjalistów:
– okulista
– laryngolog
– neurolog

3. Badania diagnostyczne:
– diagnostyka laboratoryjna – pełny pakiet badań wynikających z określenia czynników szkodliwych, występujących na danym stanowisku pracy
– diagnostyka obrazowa RTG, EKG, badanie słuchu (audiometria), spirometria
badanie zjawiska olśnienia i widzenia zmierzchowego
badanie pola widzenia

4. Badania psychotechniczne i psychologiczne:
– badania osób ubiegających się o prawo jazdy wszystkich kategorii
badania kierowców zawodowych
badania kierowców samochodów służbowych
badania dla pracowników wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychoruchowej (m.in. badania dla pracowników zatrudnionych przy pracach na wysokości)
– badania operatorów wózków widłowych 

Pracodawca, zobowiązany jest zapewnić pracownikom profilaktyczną opiekę zdrowotną. Pomiędzy pracodawcą a wykonującą badania podstawową jednostką medycyny pracy, musi być zawarta specjalna umowa (art.12 Ustawy o służbie medycyny pracy) – w celu omówienia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny z infolinią 74 640 44 44, bądź mailowo: gwieczorek@saluscm.pl.

Zakres niezbędnych badań zależy od specyfiki stanowiska pracy i występujących czynników szkodliwych. Pracodawca kierując pracownika na badania profilaktyczne wystawia skierowanie na badanie profilaktyczne. W skierowaniu tym wskazuje stanowisko, czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w miejscu pracy oraz podaje bezpośredni kontakt do osoby odpowiedzialnej za wystawione skierowanie. 

Poradnia medycyny pracy w Kłodzku, Nowej Rudzie i Dusznikach-Zdroju wykonuje również kompleksowe badania z zakresu medycyny pracy, badania laboratoryjne, diagnostyczne oraz konsultacje specjalistyczne pacjentów objętych opieką abonamentową: Medicover, LuxMed, Polmed, Allianz, PZU Zdrowie, Enelmed.

Centrum Medyczne Salus oddaje do dyspozycji pracodawców wykwalifikowany personel medyczny specjalizujący się w badaniach medycyny pracy, dogodne terminy konsultacji lekarza medycyny pracy oraz specjalistów niezbędnych w przypadku badań wysokościowych, badań kierowców, czy też pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie oraz koordynatora medycyny pracy, który prowadzi pacjenta przez cały proces badań profilaktycznych. 

Koordynator medycyny pracy – Grażyna Wieczorek
Lekarze medycyny pracy w działający w ramach poradni w Kłodzku, Nowej Rudzie i Dusznikach-Zdroju: Olga Kolodiy, Jarosław Iżyk, Zbigniew Goleń, Henryk Wnętrzak. 

Terminy konsultacji

Medycyna pracy Kłodzko

lek. med. Zbigniew Goleń
› terminy przyjęć: wtorek, godz. 14:00-15:30
› rodzaj wizyty: konsultacja lekarska – 120 zł, wpis do książeczki zdrowia – 80 zł, badania kandydatów na kierowców – 200 zł

lek. med. Jarosław Iżyk
› terminy przyjęć: poniedziałek, godz. 14:45-15:30, środa. godz. 14:45-15:30
› rodzaj wizyty: konsultacja lekarska – 120 zł, wpis do książeczki zdrowia – 80 zł, badania kandydatów na kierowców – 200 zł

lek. med. Olga Kolodiy
› terminy przyjęć: czwartek, 13-15:00
› rodzaj wizyty: konsultacja lekarska – 120 zł, wpis do książeczki zdrowia – 80 zł, badania kandydatów na kierowców – 200 zł

Medycyna pracy Duszniki-Zdrój

lek. med. Zbigniew Goleń
› terminy przyjęć: poniedziałek, godz. 14:00-16:00, środa, godz. 15:00-18:00
› rodzaj wizyty: konsultacja lekarska – 120 zł, wpis do książeczki zdrowia – 80 zł, badania kandydatów na kierowców – 200 zł

Medycyna pracy Nowa Ruda

lek. med. Henryk Wnętrzak
› terminy przyjęć: poniedziałek, 15:00-15:30, środa, 15:00-15:30, czwartek, godz. 9:00-10:00, piątek, godz. 15:00-15:30
› rodzaj wizyty: konsultacja lekarska – 120 zł, wpis do książeczki zdrowia – 80 zł

Medycyna pracy Bożków

lek. med. Henryk Wnętrzak
› terminy przyjęć: harmonogram zmienny
› rodzaj wizyty: konsultacja lekarska – 120 zł, wpis do książeczki zdrowia – 80 zł

Zarezerwuj wizytę u lekarza

Terminy konsultacji lekarskich w przychodniach Centrum Medycznego Salus w Kłodzku, Nowej Rudzie, Dusznikach-Zdroju, Ząbkowicach Śl. i Bożkowie można rezerwować przez internet, w aplikacji mobilnej, telefonicznie lub osobiście w placówkach.

Regulacje prawne

› Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dziennik Ustaw Nr 96 z 1997 r., poz. 593, z późn.zm.)
› Kodeks Pracy
› Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy ( Dziennik Ustaw Nr 69 z 1996 r., poz. 332, z późn. zm.)
› Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dziennik Ustaw Nr 132 z 2002 r., poz. 1115)
› Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno – epidemiologicznych (Dziennik Ustaw Nr 25 z 2006 r., poz. 191)
› Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dziennik Ustaw Nr 148 z 1998 r., poz. 973)
› Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw Nr 169 poz. 1650)
› Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 58, poz. 515)

Posiadasz prywatne ubezpieczenie medyczne?

Zapraszamy do Centrum Medycznego Salus! Jesteśmy partnerem najważniejszych operatorów medycznych i firm ubezpieczeniowych na polskim rynku. Dzięki temu możesz w ramach swojego abonamentu/pakietu medycznego szybko, łatwo i wygodnie we wszystkich naszych przychodniach skorzystać z pomocy lekarzy medycyny rodzinnej i lekarzy specjalistów oraz wykonać badania diagnostyczne i laboratoryjne, a także zgłosić się na fizjoterapię w centrum rehabilitacji lub poddać się zabiegowi w oddziale szpitalnym.