Kliknij, by zadzwonić:  Przychodnia  |  Szpital  |  Rehabilitacja  |  Centrum Estetyki Rejestracja online

CENTRUM MEDYCZNE SALUSPRZYCHODNIAPORADNIE SPECJALISTYCZNEPoradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

W placówkach Centrum Medycznego Salus w Kłodzku i Nowej Rudzie skorzystać można z konsultacji psychologów, czyli specjalistów, którzy zajmują się diagnozowaniem zaburzeń o charakterze emocjonalnym i psychologicznym. Nasza poradnia zdrowia psychicznego to wykwalifikowany zespół terapeutów, którzy oferują szeroki zakres pomocy psychologicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadząc terapie zarówno indywidualne, jak i grupowe (dla par, rodzin, współpracowników, terapię uzależnień itp.).

Leczenie psychologiczne opiera się głównie na badaniu procesów zachodzących w umyśle człowieka oraz badaniu i ocenie sposobu jego zachowania. Wśród codziennych zadań psychologów w Kłodzku i Nowej Rudzie wyróżnić można diagnozowanie pacjentów poprzez przeprowadzanie wywiadów oraz testów diagnostycznych, prowadzenie terapii indywidualnych, par, rodzinnych i grupowych, poradnictwo w zakresie radzenia sobie z codziennymi problemami i stresem, redagowanie i tworzenie narzędzi służących analizowaniu i przewidywaniu zachowań oraz stanów emocjonalnych u pacjentów.

Psychologowie w Nowej Rudzie i Kłodzku pomagają w rozwiązywaniu problemów rozwojowych, m.in. diagnozując i oceniając przyczyny trudności i niepowodzeń w szkole oraz prawidłowość procesów poznawczych i funkcji intelektualnych, problemów wychowawczych, takich jak zaburzenia relacji rodzinnych i rówieśniczych, zaburzenia osobowościowe oraz błędy wychowawcze i ich skutki. Zajmują się również rozpoznawaniem zaburzeń zachowania i emocji dzieci i młodzieży (zachowania ryzykowne, zagrożenia niedostosowaniem społecznym, zagrożenia uzależnieniami, trudności w okresie dojrzewania), osób po kolizjach i wypadkach drogowych oraz osób cierpiących z powodu innych zaburzeń (nerwicowych, depresyjnych, psychosomatycznych, lękowych, odżywiania, seksualnych, trudności adaptacyjnych, przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej itd.).

Poradnia psychologiczna udziela też pomocy osobom z problemami rodzinnymi, małżeńskimi, w związkach partnerskich (hetero- i homoseksualnych), po chorobie lub śmierci bliskich lub innych traumatycznych przeżyciach oraz pacjentom kardiologicznym i onkologicznym. Ponadto psychoterapeuci w Kłodzku i Nowej Rudzie oferują pacjentom zajęcia wspierające rozwój osobisty, spotkania dla osób, które doświadczają poczucia niskiej wartości oraz spotkania dla osób, które pragną lepiej poznać i zrozumieć siebie.

Gdzie w CM Salus przyjmuje psycholog: Kłodzko, Ząbkowice Śląskie

Zespół terapeutów poradni zdrowia psychicznego Centrum Medycznego Salus: 

mgr Aneta Kołt – specjalistka w zakresie psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych. Pracuje z dziećmi od 4 roku życia, młodzieżą oraz dorosłymi. Dzieci i młodzież: problemy wychowawcze, zaburzenia rozwojowe, trudności adaptacyjne, zaburzenia zachowania, problemy emocjonalne. Dorośli: diagnoza psychologiczna obejmująca badania testowe służące diagnozowaniu w zakresie sprawności intelektualnej, oceny osobowości, ewentualnych zmian organicznych w obrębie OUN; poradnictwo dla osób z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, chorobami psychicznymi, dla osób w kryzysie; psychoterapia w nurcie systemowym.

mgr Agnieszka Krupińska-Kieca – psycholog, psychoterapeuta. W trakcie procesu certyfikacji PTP oraz specjalizacji klinicznej w SWPS w Katowicach. Dorośli, dzieci i młodzież: psychoterapia indywidualna i grupowa osób dorosłych – diagnoza psychologiczna, pomoc psychologiczna; trening relaksacyjny; problemy z zaburzeniami nerwicowymi, depresyjnymi, psychosomatycznymi. Współpracuje z pacjentami kardiologicznymi i onkologicznymi oraz z osobami z problemem nadwagi i otyłości.

mgr Michał Łakomski – specjalista z zakresu psychologii wychowawczej (poradnictwo edukacyjno-zawodowe). Pracuje z pacjentami z problemami rozwojowymi, problemami wychowawczymi, z zaburzeniami zachowania i emocji. Dzieci i młodzież: diagnoza zachowań ryzykownych, zagrożenia niedostosowaniem społecznym, zagrożenie uzależnieniem; diagnoza zaburzeń zachowania i emocji po kolizjach i wypadkach drogowych, ocena i kwalifikacja do dalszej ewentualnej terapii, terapia podstawowa zaburzeń zachowania i emocji. Dorośli: problemy osobiste, rodzinne i zawodowe, poradnictwo rodzinne, rozwijanie umiejętności interpersonalnych i społecznych, trudności osobiste związane z chorobą, śmiercią bliskiej osoby, kłopotami w relacji z partnerem.

mgr Artur Górecki – psycholog, m.in. kadry Polski judo juniorów, psycholog szkolny, organizator szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, mediacji, pracy w zespole. Dodatkowe szkolenia: hipnoza Ericksonowska, I stopień EMDR- desensytyzacja i przeprogramowywanie doznań emocjonalnych (praca z osobami po przebytej traumie). Pacjenci indywidualni: wsparcie i doradztwo psychologiczne, problemy osobiste, zawodowe, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, psychoterapia indywidualna jako uzupełnienie leczenia psychiatrycznego; nerwice, sytuacje traumatyczne i kryzysowe. Terapia par i rodzin: rozwiązywanie problemów, praca nad komunikacją, wsparcie w trakcie rozwodów, facylitacja konfliktów międzypokoleniowych. Grupy terapeutyczne, rozwojowe: profilowe dla rodziców, młodzieży; praca z rodzicami i dziećmi metodą Weroniki Sherborne (dzieci autystyczne, dzieci z deficytami psychoruchowymi, dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju).

mgr Marta Sobota – specjalistka psychologii klinicznej, osobowości, zdrowia i psychoterapii. W trakcie nauki w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Prowadzi konsultacje, porady, psychoterapie, terapie wspierającą, psychoedukacje, pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, młodzieżą i dorosłymi. Zakres problemów: zaburzenia depresyjne, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia nerwicowe związane ze stresem (m.in. Zespól Stresu Pourazowego), zaburzenia lękowe, natręctwa, psychozy, zaburzenia odżywiania, zaburzenia psychospołeczne, przemoc (fizyczna, psychiczna, seksualna), żałoba/ żal po stracie (bliskiej osoby, rozstanie,utrata pracy), kłopoty z adaptacją do nowych warunków, trudności w okresie dojrzewania, problemy w relacjach.

mgr Anna Skiba – ukończyła 5-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w ramach Kursu Psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (kurs spełnia wymogi programu szkolenia podstawowego w psychoterapii). Współpracuje tylko z osobami dorosłymi, prowadzi terapię indywidualną i partnerską. Przyjmuje pacjentów z: zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, obsesjami i nerwicami.

mgr Anna Krzeszowska – jest absolwentką wydziału psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz absolwentką Stosowanej Analizy Zachowania na Uniwersytecie Kalifornijskim w USA i Uniwersytecie Bangor w Walii. Główne obszary pracy to wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży, wsparcie edukacyjne w zakresie problemów szkolnych, wsparci rodziców w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych dzieci i rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Konsultacje mogą być prowadzone w językach polskim i angielskim.

Zarezerwuj wizytę u lekarza

Terminy konsultacji lekarskich w przychodniach Centrum Medycznego Salus w Kłodzku, Nowej Rudzie, Dusznikach-Zdroju, Ząbkowicach Śl. i Bożkowie można rezerwować przez internet, w aplikacji mobilnej, telefonicznie lub osobiście w placówkach.

Posiadasz prywatne ubezpieczenie medyczne?

Zapraszamy do Centrum Medycznego Salus! Jesteśmy partnerem najważniejszych operatorów medycznych i firm ubezpieczeniowych na polskim rynku. Dzięki temu możesz w ramach swojego abonamentu/pakietu medycznego szybko, łatwo i wygodnie we wszystkich naszych przychodniach skorzystać z pomocy lekarzy medycyny rodzinnej i lekarzy specjalistów oraz wykonać badania diagnostyczne i laboratoryjne, a także zgłosić się na fizjoterapię w centrum rehabilitacji lub poddać się zabiegowi w oddziale szpitalnym.