Świadomi w pandemii cz. 1

Profilaktyka 40 PLUS – zapraszamy do skorzystania z badań profilaktycznych dla Polaków od 40 roku życia.

 

🩸 Każdy pacjent CM Salus, który ma 40 lat lub więcej będzie mógł otrzymać jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych obejmującego od 6 do 12 rodzajów badań.

🩸 Aby skorzystać z pakietu badań, pacjent będzie musiał wypełnić ankietę umieszczoną w Internetowym Koncie Pacjenta. Wypełnienie ankiety spowoduje wygenerowanie zlecenia pakietu badań odpowiedniego dla płci oraz czynników ryzyka zidentyfikowanych u danej osoby.

🩸 Informacja o tym, że dla danego uczestnika programu Profilaktyka 40 PLUS wystawione zostało e-skierowanie na badania, nie wymaga wydrukowania ani pobrania go z Internetowego Konta Pacjenta. Placówka medyczna pobierze tę informację z systemu informatycznego – wystarczy zgłosić się do rejestracji z dowodem osobistym.

🩸 Profilaktyka 40 PLUS zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawiera:

〰️ morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
〰️ stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
〰️ stężenie poziomu glukozy
〰️ oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c
〰️ kreatynina
〰️ badanie ogólne moczu
〰️ kwas moczowy
〰️ krew utajona w kale

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera:

〰️ morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
〰️ stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
〰️ stężenie poziomu glukozy
〰️ oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c
〰️ kreatynina
〰️ badanie ogólne moczu
〰️ kwas moczowy
〰️ krew utajona w kale
〰️ PSA (badanie w kierunku raka prostaty)

Pakiet wspólny dla kobiet i mężczyzn:

〰️ pomiar ciśnienia tętniczego
〰️ pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI)
〰️ ocena miarowości rytmu serca

Wypełniłeś ankietę i posiadasz e-skierowanie?
Umów się na bezpłatne badania w Centrum Medycznym Salus – rejestracja 74 640 44 44.

Placówki, w których wykonujemy badania:
📌 Kłodzko
📌 Ząbkowice Śląskie
📌 Duszniki Zdrój
📌 Nowa Ruda
📌 Bożków

Cel wprowadzenia Profilaktyki 40 PLUS

Program zdrowotny Profilaktyka 40 PLUS został wprowadzony rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego. Przyjęto, że będzie realizowany od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r. Głównym jego celem jest profilaktyka chorób z powodu obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. w związku z pandemią koronawirusa. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Dominującymi przyczynami zgonów Polaków wciąż pozostają choroby układu krążenia i nowotwory. Choroby układu krążenia są w Polsce główną przyczyną śmierci (ok. 43,3 proc. ogółu zgonów), a zaraz po nich plasują się nowotwory (ok. 25,8 proc. ogółu zgonów w 2016 r.). Wśród Polaków prawdopodobieństwo zgonu spowodowanego przez choroby układu krążenia jest około 60 proc. wyższe niż u przeciętnego mieszkańca UE. Nowotwory złośliwe są drugą co do częstości grupą przyczyn zgonów ludności Polski. Choroby układu krążenia i nowotwory są łącznie przyczyną ponad dwóch trzecich wszystkich zgonów w Polsce.

 

 

Leave a reply