Medycyna sportowa

Medycyna sportowa zajmuje się nie tylko zawodnikami. Osoby uprawiające sport amatorsko oraz ci, którzy powinni być aktywni fizycznie bez względu na wiek i stopień zaawansowania treningowego powinny skonsultować stan swojego zdrowia ze specjalistą. 

W ramach poradni medycyny sportowej Centrum Medycznego Salus, prowadzone są badania wstępne, okresowe i kontrolne dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia, uprawiających sport oraz zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia, a także wszystkich osób, które chcą bezpiecznie uprawiać sport, niezależnie od wieku i obciążeń treningowych.

Jeśli uprawiasz sport regularnie, lubisz aktywność fizyczną lub chcesz zacząć regularne treningi, sprawdź gotowość swojego organizmu na sportowe wyzwania u lekarza medycyny sportowej. Specjalista oceni czy Twój organizm jest dobrze przygotowany do aktywności fizycznej, podda ocenie układ oddechowy, sercowo-naczyniowy i układ ruchu. Dzięki temu zminimalizujesz zagrożenia dla zdrowia i ryzyko kontuzji.

Zakres usług poradni medycyny sportowej Centrum Medycznego Salus obejmuje:

* kwalifikację do bezpiecznego uprawiania sportu, która ma wykluczyć ewentualne przeciwwskazania zdrowotne do obciążenia wysiłkiem
* okresowe badania kontrolne osób uprawiających sport, umożliwiające wykrycie ewentualnych zmian zachodzących w organizmie pod wpływem uprawiania określonej dyscypliny sportu (w przypadku dzieci i młodzieży badania takie należy, zgodnie z polskim prawem, przeprowadzać co 6 miesięcy)
* dostosowywanie metod żywienia i treningu osób aktywnych fizycznie (+ ewentualna suplementacja, która zawsze powinna być uzupełnienie, prawidłowo zbilansowanej diety)
* kontrole efektów stosowanych metod treningowych
* walkę z niedozwolonym wspomaganiem zdolności wysiłkowych organizmu czyli dopingiem
* zapobieganie kontuzjom i urazom poprzez poprawę wzorców ruchowych
* leczenie urazów powstałych w wyniku uprawiania sportu (ostrych i przewlekłych)
* rehabilitację i odnowę biologiczną

Wybrane usługi poradni medycyny sportowej CM Salus:

^ Badania wstępne i okresowe zawodników do 23 roku życia wraz z wydaniem orzeczenia.

Celem badań jest sprawowanie nadzoru medycznego nad zawodnikiem i wczesna reakcja na pojawiające się zagrożenia, wynikające z obciążania organizmu wysiłkiem fizycznym. Zgłaszając się na konsultację po raz pierwszy należy dostarczyć dokumentację medyczną dotyczącą przebytych urazów, hospitalizacji i poważniejszych zdarzeń medycznych – w przypadku znacznego zaawansowania chorób przewlekłych (ciężka astma oskrzelowa, poważna wada wzroku, wady serca, nadciśnienie tętnicze, padaczka, schorzenia reumatologiczne) niezbędne będzie pisemne dopuszczenie zawodnika do treningów przez lekarza prowadzącego. W trakcie konsultacji przeprowadzone będzie badanie ogólnolekarskie i dokładne badanie narządu ruchu wymagające wykonania podstawowych ćwiczeń (przysiad, stanie na 1 nodze, pompka) – prosimy o dostosowanie stroju do specyfiki badania. Badanie powinno być wykonywane co 6 miesięcy + dodatkowo po poważnych urazach narządu ruchu, urazach głowy, utratach przytomności i porażkach przez nokaut.

^ Kwalifikacja do bezpiecznego uprawiania sportu przez osoby nie wymagające „licencji sportowej”:

  • osoby podejmujące aktywność fizyczną (zwłaszcza po 40 roku życia i / lub leczące się z powodu schorzeń przewlekłych), 
  • osoby poddawane regularnym obciążeniom treningowym bez względu na stopień zaawansowania i staż treningowy, 
  • osoby planujące przeprowadzić redukcję masy ciała w oparciu o ćwiczenia fizyczne, 
  • dzieci i młodzież z tzw. niedbałą postawą ciała.

Zapraszamy do współpracy m.in. kluby fitness, stowarzyszenia, kluby biegowe, triathlonowe, szkoły tańca. Istnieje możliwość objęcia zawodników stałą opieką medyczną (okresowe badania wg indywidualnie ustalonego schematu, nadzór nad progresją obciążeń, doradztwo żywieniowe i zindywidualizowany schemat suplementacji).

Leave a reply