Kiedy potrzebujesz holtera?

Badania wykorzystujące wielogodzinne monitorowanie układu krążenia są cennym elementem w trakcie diagnostyki chorób układu sercowo-naczyniowego. Stosuje się je w diagnostyce nowych schorzeń oraz monitorowaniu terapii dotychczasowych chorób.

Jednorazowy pomiar ciśnienia tętniczego krwi lub zapis EKG wykonany w gabinecie w trakcie wizyty lekarskiej nie daje pełnego obrazu stanu klinicznego pacjenta. Można przeoczyć istotne patologie, które udaje się zarejestrować tylko w czasie długotrwałego monitorowania badaniem holtera EKG lub holtera RR. Właśnie dlatego rejestracja holtera pozwala wychwycić krótkotrwałe napadowe arytmie lub zwyżki ciśnienia. 

Holter EKG pozwala na co najmniej 24-godzinną rejestrację pracy serca (czasem badanie trwa nawet 72 godziny) przez co dostarcza lekarzowi wielu cennych informacji na temat arytmii, czy niedokrwienia mięśnia serca. Wykonuje się go u pacjentów z podejrzeniem arytmii, po udarze mózgu celem poszukiwania napadów migotania przedsionków jako źródła potencjalnych zatorów mózgowych, jak również po zawale mięśnia serca, celem wykluczenia groźnych dla życia arytmii komorowych. Jest wykorzystywany również w trakcie diagnostyki kołatania serca, omdleń, utrat przytomności. Łatwiej wtedy dostrzec wszelkie zmiany w funkcjonowaniu serca. Wykorzystuje się go przy kontrolowaniu stanu zdrowia pacjentów z wszczepionym rozrusznikiem. Jest to badanie całkowicie bezbolesne, bezinwazyjne i nieszkodliwe dla pacjenta. Urządzenie składa się z kilku przytwierdzanych do klatki piersiowej elektrod i mocowanego na pasku aparatu. Pacjent powinien zachowywać się tak zwykle – musi jedynie uważać żeby elektrody nie odczepiały się od skóry w trakcie codziennych czynności i nie odłączały od aparatu. Jest też zobowiązany do prowadzenia dziennika, w którym powinien notować: wykonywane czynności – chodzenie, marsz, bieg, silne emocje, drzemkę w ciągu dnia, porę zasypiania i budzenia się. Zapisuje też godziny zażycia leków oraz objawy i zdarzenia, które miały miejsce podczas badania.

Badanie holterem EKG pozwala:
– wykryć zaburzenia pracy serca
– ocenić skuteczności leczenia
– obserwować wrodzone wady serca.

Holter ciśnieniowy (RR) używany jest do oceny całodobowego ciśnienia tętniczego, a więc także w godzinach nocnych. Używa się go do diagnozowania zaburzeń ciśnienia tętniczego. Urządzenie to składa się z rejestratora i mankietu do założenia na ramieniu. Mierzy ciśnienie w regularnych odstępach czasu – co 15 minut w dzień i co 30 w nocy. Podobnie jak w przypadku holtera EKG, w trakcie badania pacjent funkcjonuje normalnie i wykonuje codzienne czynności. Powinien prowadzić dzienniczek aktywności, w którym będzie zapisywać godziny odpoczynku i aktywności fizycznej, pory przyjmowania leków i posiłków. Po 24 godzinach zdejmuje się rejestrator i podłącza do komputera. Uzyskane wyniki są analizowane przy pomocy odpowiedniego oprogramowania, a następnie interpretowane przez lekarza. 

Najczęściej zaleca się badanie holterem RR:
– do diagnozy i kontroli nadciśnienia tętniczego,
– do oceny skuteczności leczenia,
– dla eliminacji zjawiska podwyższonego ciśnienia w czasie wizyt lekarskich (tzw. nadciśnienia białego fartucha),
– wykrycia nagłych zmian ciśnienia, np. w nocy,
– do rozpoznania i kontroli ciśnienia u kobiet ciężarnych,
– kiedy pacjent choruje na oporne na leczenie nadciśnienie tętnicze,
– kiedy pacjent skarży się na zawroty głowy i omdlenia,
– u pacjentów z cukrzycą. 

Szczegółowe informacje oraz rejestracja pod nr tel. 74 640 44 44 

Leave a reply