Badania prenatalne

W ostatnich latach wzrasta średni wiek rodzących kobiet. Szacuje się, że rodzące powyżej 35. roku życia stanowią 8-10%. Tymczasem powyżej 35 r.ż. wzrasta statystycznie istotnie ryzyko wystąpienia patologii płodu uwarunkowanej aberracją chromosomalną. 

Na badania wykonywane w ramach programu powinien pacjentkę skierować lekarz prowadzący ciążę. Skierowanie powinno zawierać informacje o zaawansowaniu ciąży (wyrażone w tygodniach) oraz wskazania do objęcia programem badań prenatalnych wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania do programu.

W ramach programu badań prenatalnych wykonywane są m.in. badania nieinwazyjne: USG płodu, badania biochemiczne (z krwi), komputerowa ocena ryzyka choroby płodu na podstawie testów przesiewowych oraz porada genetyczna. W przypadku wykrycia niepokojących zmian u pacjentki, kierowana jest ona na dalszą diagnostykę w ramach programu, gdzie wykonywane są procedury inwazyjne pod kontrolą USG i badania genetyczne. W przypadku konieczności wykonywania dalszej diagnostyki pacjentka kierowana jest do ośrodka specjalistycznego poza programem.

Program skierowany jest do kobiet w ciąży, spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
1. wiek od ukończenia 35 lat (badanie przysługuje kobiecie począwszy od roku kalendarzowego, w którym kończy 35 lat);
2. wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka;
3. stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka;
4. stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikową;
5. stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych, wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Ryzyko populacyjne urodzenia dziecka z wadą wrodzoną u kobiet 35+ wynosi około 3-5%. Część wad, dzięki diagnostyce obrazowej, da się rozpoznać we wczesnym okresie ciąży (I i II trymestr ciąży).
Każdy przypadek stwierdzonej patologii wymaga weryfikacji za pomocą badań biochemicznych i genetycznych. Określenie ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych i wykrycie wielu wad rozwojowych we wczesnym okresie ciąży pozwala na bezpieczne prowadzenie ciąży i umożliwia podjęcie leczenia już w czasie życia płodowego. Pozwala także rodzicom przygotować się do natychmiastowego wdrożenia specjalistycznej opieki medycznej po urodzeniu dziecka.
W przypadku ciąż z grupy wysokiego ryzyka diagnostyka prenatalna jest bezwzględnym wskazaniem medycznym. 

Poradnictwo genetyczne wzbogacone współczesnymi możliwościami diagnostyki prenatalnej stanowi podstawowy element profilaktyki wad rozwojowych i innych chorób genetycznych. Obecnie uważa się, że priorytetowe są badania biochemiczne wykonywane w pierwszym trymestrze ciąży, wspólnie z badaniem USG, oceną przezierności karku (NT – nuchal translucency), obecnością kości nosowej (NB – nasal bone) i pomiarem stężenia PAPP-P oraz wolnej gonadotropiny kosmówkowej. Wartość wykrywcza (DR-Detection Rate) tego badania, wykonanego pomiędzy 11 a 13 (+ 6 dni) tygodniem ciąży wynosi 95%, a procent wyników fałszywie pozytywnych 5%.

  • Pierwsze badanie USG wykonujemy pomiędzy 11 tygodniem (+0 dni), a 13 tygodniem (+6 dni).
  • Drugie badanie wykonujemy pomiędzy 18 a 23 tygodniem ciąży.

Program badań prenatalnych realizowany jest w ramach umowy z NFZ przez Regionalne Centrum Praktyk Lekarskich mieszczące się w budynku Centrum Medycznego Salus w Kłodzku przy ul. Łąkowej 5. Rejestracja 74 640 44 44.

Dodatkowo, dla wszystkich kobiet w ciąży i po porodzie specjaliści fizjoterapii Centrum Medycznego Salus opracowali KOMPLEKSOWY PROGRAM REHABILITACJI – MAMA Z BRZUSZKIEM

Rehabilitacja kobiet w ciąży i po porodzie jest przejawem nowoczesnego podejścia o charakterze profilaktycznym oraz terapeutycznym. Często kobietom w tym okresie towarzyszy ból kręgosłupa czy obrzęki kończyn dolnych. W okresie po urodzeniu dziecka również mogą pojawić się nieprzewidziane komplikacje (np. rozejście mięśnia prostego brzucha, blizny). Nowoczesna rehabilitacja jest w stanie zmierzyć się z wieloma problemami, z jakimi borykają się kobiety w ciąży oraz zaraz po urodzeniu dziecka. Warto skorzystać z jej osiągnięć.

Elementy składowe programu „Mama z brzuszkiem”:
• edukacja i profilaktyka
• masaż klasyczny i endermologia (terapia przeciwobrzękowa nóg)
• terapia manualna
• ćwiczenia oddechowe i rozluźniające (m.in. przygotowujące do porodu)
• fizykoterapia (m.in. prądy tens, lampa sollux)
• kinesiology taping (plastrowanie)
• terapia blizny po porodzie (Centrum Estetyki Salus)
• terapia rozejścia mięśnia prostego brzucha
• instruktaż postępowania dla pacjentki w trakcie
• wizyta kontrolna (po zakończeniu programu, Salus – rehabilitacja)

Więcej informacji na temat programu udzielają rehabilitanci CM Salus:
Barbara Nowicka – kierownik działu rehabilitacji, tel. 533 289 562, bnowicka@saluscm.pl
Tomasz  Piojda – specjalista fizjoterapii CM Salus, tel. 512 010 087, tpiojda@saluscm.pl

Leave a reply