Kliknij, by zadzwonić:  Przychodnia  |  Szpital  |  Rehabilitacja  |  Centrum Estetyki Rejestracja online

CENTRUM MEDYCZNE SALUSCENTRUM REHABILITACJIPoradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna w Centrum Medycznym Salus działa w Kłodzku przy ul. Łąkowej 5 – tam też przyjmują lekarze specjaliści. 

Do poradni rehabilitacyjnej powinny zgłosić się osoby, które mają problemy z narządem ruchu tj. ból, zwyrodnienia, urazy i inne dolegliwości. Nie zawsze musi być to wizyta u ortopedy, chirurga czy neurologa. 

Lekarz specjalista prócz diagnozy i zlecenia ewentualnych badań dodatkowych udzieli porad, co należy zrobić by zadbać o swoją codzienną kondycję korzystając z odpowiednich ćwiczeń i sprzętu. W ramach poradni rehabilitacyjnej istnieje możliwość ustalenia indywidualnej terapii (tzw. zabiegów fizjoterapeutycznych) w trybie ambulatoryjnym (maksymalnie 5 zabiegów w ciągu 10 dni). Specjalista poradni rehabilitacyjnej ma także możliwość wypisania recepty, wniosku na zaopatrzenie ortopedyczne, skierowania na leczenie szpitalne i sanatoryjne.

Lekarze specjaliści przyjmujący w ramach poradni rehabilitacyjnej Centrum Medycznego Salus:

› lek med Joanna Habdank-Abczyńska – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista balneologii i medycyny fizykalnej,

› dr n.med. Artur Cieślik – specjalista rehabilitacji medycznej, internista

› dr n.med. Jacek Habdank-Abczyński – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista balneologii i medycyny fizykalnej.

Po skierowanie do poradni rehabilitacyjnej należy udać się do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarza rodzinnego) lub specjalisty, pod którego opieką znajduje się pacjent, a następnie zarejestrować się na wizytę do lekarza przyjmującego w poradni rehabilitacyjnej. 

W placówkach Centrum Medycznego Salus skorzystać można z wizyt komercyjnych, w ramach kontraktu z NFZ, jak i w ramach ubezpieczeń firm medycznych (LuxMed, Medicover i inne). 

Zakres zabiegów rehabilitacyjnych realizowanych w ramach kontraktu z NFZ obejmuje:

› kinezyterapię (ćwiczenia),

› fizykoterapię (elektrolecznictwo, światłolecznictwo, laseroterapię, magnetoterapię, ultradźwięki, krioterapię),

› hydroterapię,

› masaż klasyczny.

Zabiegi nie objęte kontraktem z NFZ (płatne) to m.in.:

› fala uderzeniowa,

› naświetlanie lampami BIOPTRON.

Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności 

W Centrum Medycznym Salus pacjenci posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (ZN) mają prawo do korzystania ze świadczeń rehabilitacji leczniczej poza kolejnością. Takie osoby mogą również udać się na konsultacją do specjalisty w poradni rehabilitacyjnej.

Dokumenty potwierdzające uprawnienia:
1. Orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez:
– powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
– wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

2. Za równorzędne z ww. orzeczeniami uznaje się:
– orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane przed 1.01.1998 r. przez Komisje Lekarskie ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia
– orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS
– orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS,
– orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, pod warunkiem uzyskania przez daną osobę prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, wydane przez KRUS przed 1.01.1998 r.
– orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa wydane przez komisje lekarskie podległe MON lub MSWiA, przed 1.01.1998 r., na podstawie odrębnych przepisów dotyczących niezdolności do służby.
3. Wyroki sądowe
Wyroki sądu pracy i ubezpieczeń społecznych wydane w postępowaniu odwoławczym od:
orzeczenia wydanego przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
decyzji organu rentowego w sprawie ubezpieczeń społecznych.
4.Legitymacje

Ważne – ZN także ze skierowaniem

W przypadku korzystania z rehabilitacji leczniczej należy pamiętać, że niezależnie od posiadanych szczególnych uprawnień wymagane jest każdorazowo skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Przydatne informacje dostępne są na stronie Biura Rzecznika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Umów się na konsultacje

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, jeśli chcesz umówić wizytę lub zabieg, zadać pytanie, podzielić się opinią lub pomysłem. Nasz zespół odpowie na Twoją wiadomość najszybciej, jak to tylko możliwe.

Tylko cyfry, bez spacji, myślników i znaków specjalnych