SALUS CENTRUM MEDYCZNE
  

  
    


  
  
    
  

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij na przycisk zamknij znajdujący sie z prawej strony, aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej nt. plików cookie.
uwagi dot. działania placówek
Lekarz

badania wysokościowe, badania kierowców, psychotesty


 

Rodzaje badań w ramach medycyny pracy

Badania profilaktyczne pracowników mają na celu analizę indywidulanych predyspozycji osoby do pracy na danym stanowisku w określonych warunkach, z uwzględnieniem czynników szkodliwych i uciążliwych występującyh w środowisku pracy i wpływających na stan zdrowia pracownika.
Pracodawca zobowiązany jest do posiadania pisemnie zawartej umowy (na okres nie krótszy niż jeden rok) z placówką medyczną w celu zapewnienia opieki medycznej pracownikom.
Badania profilaktyczne dzielą się na:
 • wstępne
 • okresowe
 • kontrolne