Kliknij, by zadzwonić:  Przychodnia  |  Szpital  |  Rehabilitacja  |  Centrum Estetyki Rejestracja online

CENTRUM MEDYCZNE SALUSPRZYCHODNIAPRACOWNIE DIAGNOSTYCZNEPracownia diagnostyki kardiologicznej

Pracownia diagnostyki kardiologicznej

Diagnostyka kardologiczna obejmuje szereg specjalistycznych badań, które pozwalają ocenić prawidłowość budowy i sprawność mięśnia sercowego i naczyń wieńcowych, czyli struktur, których właściwe funkcjonowanie jest kluczowe dla zdrowia i życia człowieka. Na podstawie tego rodzaju testów kardiolog jest w stanie zdiagnozować ewentualne wady, schorzenia i zaburzenia pracy serca.

W pracowni diagnostyki kardiologicznej Centrum Medycznego Salus Kłodzko wykonujemy następujące badania:

EKG (elektrokardiogram) spoczynkowy, czyli badanie elektrycznej aktywności serca przy pomocy elektrokardiografu, wykonywane za pomocą elektrod zamocowanych na ciele pacjenta.  Dzięki badaniu EKG lekarz uzyskuje informacje na temat rytmu i częstości pracy serca oraz ewentualnych uszkodzeń mięśnia sercowego, np. w wyniku przebytego lub trwającego zawału serca, a także jest w stanie wykryć takie problemy kardiologiczne, jak arytmie (m.in. częstoskurcze i migotanie przedsionków), a w części przypadków także zawał serca i chorobę wieńcową.

EKG spoczynkowe jest całkowicie bezbolesne, trwa kilka minut, a pacjent podczas badania znajduje się w bezruchu w pozycji leżącej. Elektrody elektrokardiografu umieszcza się za pomocą klipsów i przyssawek w określonych miejscach na klatce piersiowej i kończynach, po uprzednim posmarowaniu ciała żelem, który zwiększa przewodzenie impulsów elektrycznych. Wynik badania EKG drukowany jest na specjalnym papierze lub przedstawiany na ekranie komputera.

Holter EKG (badanie metodą Holtera) – to zaawansowana i dokładniejsza metoda badania elektrokardiograficznego. Polega na monitorowaniu pracy serca przez całą dobę, zarówno podczas wszystkich codziennych aktywności, jak i w trakcie odpoczynku, za pomocą elektrod przymocowanych do klatki piersowej pacjenta. Wyniki badania są na bieżąco zapisywane w pamięci urządzenia, zamocowanego do pasa zapiętego wokół bioder. W interpretacji zapisu pomaga kardiologowi dziennik prowadzony przez pacjenta, w którym zapisywane są wszelkie ewentualne dolegliwości  odczuwane podczas badania, stan fizyczny i emocjonalny, rodzaj wykonywanych czynności, posiłki itp.

Badanie pozwala dokładniej ocenić funkcjonowanie serca, umożliwia również powiązanie odczuwanych przez pacjenta dolegliwości (m.in. duszności, kołatanie serca, zawroty głowy, bóle w klatce piersiowej) ze zmianami w akcji serca. Holter EKG zleca się przede wszystkim pacjentom z podejrzeniem zaburzeń rytmu serca, choroby niedokrwiennej, osobom po zawale i ze wszczepionym rozrusznikiem serca.

EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa), czyli badanie elektrokardiografem podczas wysiłku i wzmożonego zapotrzebowania organizmu na tlen, wykonywane na ruchomej bieżni lub rowerze stacjonarnym. Jednocześnie z monitorowaniem pracy serca – służą do tego elektrody przyczepione do klatki piersiowej i kończyn – przy pomocy mankietu założonego na ramię pacjenta badane są też zmiany ciśnienia krwi.

EKG wysiłkowe trwa ok. 30 minut, podczas których stopniowo zwiększa się obciążenie i poziom wysiłku, zwiększając nachylenie i prędkość przesuwu taśmy bieżni lub zwiększając opór pedałowania na rowerze. Pacjent jest badany w obecności lekarza i powinien go na bieżąco informować o wszelkich odczuwanych dolegliwościach, takich jak duszności, kołatanie serca, zawroty głowy, czy bóle w klatce piersiowej.

Przed wykonaniem badania pacjent ma obowiązek wykonać zlecone przez lekarza na testy laboratoryjne. Można wcześniej zjeść także lekki posiłek, ale należy powstrzymać się od palenia papierosów.

USG serca (echo serca, echokardiografia) – metoda badania serca wykorzystująca zjawisko echa dźwięków wysokiej częstotliwości, wykonywanego przy pomocy ultrasonografu. Służy do oceny budowy serca i jego poszczególnych elementów: zastawek, przedsionków i komór serca, a także zaburzeń rytmu, wrodzonych lub nabytych wad serca oraz takich chorób, jak nowotwory czy zapalenie mięśnia sercowego. Echo serca pozwala też obserwować przepływ krwi w obrębie przedsionków i komór serca oraz dużych naczyń krwionośnych (aorta, żyły, tętnica i żyły płucne), a także wykryć obecności płynu w worku osierdziowym.

Badanie USG serca jest nieinwazyjne, bezbolesne i nie wymaga wcześniejszego przygotowania. Pacjent badany jest w pozycji leżącej, za pomocą przykładanej do klatki piersiowej głowicy aparatu USG, na którą nałożony jest żel (echokardiografia przezklatkowa). Obraz przekazywany przez głowicę aparatu jest wyświetlany na ekranie i zapisywany w pamięci urządzenia.

Zarezerwuj termin badania

Terminy badań diagnostycznych w przychodniach Centrum Medycznego Salus można rezerwować przez internet, w aplikacji mobilnej, telefonicznie lub osobiście w ośrodkach.

Posiadasz prywatne ubezpieczenie medyczne?

Zapraszamy do Centrum Medycznego Salus! Jesteśmy partnerem najważniejszych operatorów medycznych i firm ubezpieczeniowych na polskim rynku. Dzięki temu możesz w ramach swojego abonamentu/pakietu medycznego szybko, łatwo i wygodnie we wszystkich naszych przychodniach skorzystać z pomocy lekarzy medycyny rodzinnej i lekarzy specjalistów oraz wykonać badania diagnostyczne i laboratoryjne, a także zgłosić się na fizjoterapię w centrum rehabilitacji lub poddać się zabiegowi w oddziale szpitalnym.