Kliknij, by zadzwonić:  Przychodnia  |  Szpital  |  Rehabilitacja  |  Centrum Estetyki

Metoda PNF

Metoda PNF, czyli proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu (ang. proprioceptive neuromuscular facilitation), to metoda neurofizjologiczna, która polega na wykorzystywaniu zdrowych i silnych rejonów ciała w celu stymulacji i wzmocnienia osłabionych części organizmu oraz na odtworzeniu prawidłowych wzorców ruchowych.

Koncepcja ta zakłada kompleksowe postrzeganie pacjenta i jego problemu pod względem funkcjonalnym. Ruchy wykonywane w tej metodzie są zgodne z naturalną, trójpłaszczyznową mechaniką pracy mięśni i stawów – wykorzystanie dobrze znanych schematów ruchu służy uruchomieniu mechanizmów odtwarzania lub poprawy kontroli motorycznej, czyli takich cech, jak mobilność, stabilność czy koordynacja, dzięki czemu możliwe jest przywrócenie utraconej funkcji ruchowej oraz podniesienie ogólnej sprawności całego układu ruchu.

Proces uczenia się ruchu przez pacjenta wzmacniany jest wielozmysłowym bodźcowaniem, czyli silną stymulacją zmysłu dotyku (poprzez odpowiednie chwyty terapeuty i precyzyjne określanie kierunku ruchów), wzroku (śledzenie i korygowanie ruchów przez pacjenta) i słuchu (wydawanie zwięzłych komend dotyczących wykonywanych ćwiczeń) oraz pobudzaniem czucia głębokiego i budowaniem poczucia równowagi.

Nieodzownymi elementami skutecznej terapii metodą PNF są: pozytywne nastawienie do pacjenta,  całościowa obserwacja pacjenta, intensywny plan ćwiczeń, częsta zmiana pozycji i uzyskanie odpowiedzi na każdy bodziec.

Metodę PNF stosuje się w leczeniu i rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami w obrębie układu kostno-stawowego, mięśniowego i nerwowego, w szczególności:

› po udarach mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych, urazach rdzenia kręgowego
› z chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym, stwardnieniem zanikowym bocznym, chorobami móżdżku, polineuropatiami, dystrofiami mięśniowymi
› ze skoliozami
› po operacjach wszczepienia endoprotezy biodra lub kolana, rekonstrukcji więzadeł stawu kolanowego, po złamaniach kości
› z zaburzeniami oddychania, połykania.

W skrócie metodę PNF można opisać następująco:

P – proprioceptywna – dotycząca stymulacji receptorów ciała i odczuwania własnego ruchu
N – nerwowo-mięśniowa – aktywizująca struktury nerwowo-mięśniowe
F – facylitacja – polegająca na ułatwianiu, pomocy, torowaniu drogi

Umów się na zabieg

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, jeśli chcesz umówić wizytę lub zabieg, zadać pytanie, podzielić się opinią lub pomysłem. Nasz zespół odpowie na Twoją wiadomość najszybciej, jak to tylko możliwe.

Tylko cyfry, bez spacji, myślników i znaków specjalnych