Badaj serce – nawet zdrowe

W poradni kardiologicznej możemy zdiagnozować choroby układu krążenia oraz monitorować efekty leczenia zachowawczego. Gabinet kardiologiczny w Centrum Medycznym Salus wyposażony jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny, a badania przeprowadzają doświadczeni lekarze kardiolodzy.

W poradni kardiologicznej Centrum Medycznego Salus przyjmuje kilku specjalistów, którzy pomagają pacjentom z chorobami serca i układu krążenia (niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, wady serca i zaburzenia rytmu). Warto, aby do poradni kardiologicznej, zgłaszały się również osoby zdrowe, które ze względu na obciążający wywiad rodzinny lub charakter pracy zawodowej (np. stres, praca zmianowa), powinny regularnie wykonywać badania profilaktyczne.

URZĄDZENIA ZNAJDUJĄCE SIĘ W GABINECIE KARDIOLOGICZNYM:

• bieżnia do prób wysiłkowych – EKG wysiłkowe (służy do kontroli i badania czynności serca w trakcie wysiłku fizycznego)

• wysokiej klasy aparat USG do badań kardiologicznych (USG serca, echo serca, ocena przepływu krwi w naczyniach krwionośnych)

• holtery RR (urządzenia do całodobowego monitorowania ciśnienia krwi pacjenta)

• holtery EKG (urządzenia do całodobowego monitorowania pracy serca pacjenta)

• aparat EKG (EKG spoczynkowe)

 

Badanie EKG – złoty standard w chorobach serca

EKG to podstawowe badanie wykorzystywane w diagnostyce chorób serca. Jest graficznym odzwierciedleniem jego czynności bioelektrycznej. Skurcz serca i sposób rozprzestrzeniania się impulsu elektrycznego w mięśniu sercowym narysowany jest w formie krzywej. Rejestracja pola elektrycznego wytwarzanego przez serce w każdej minucie jego pracy możliwa jest dzięki umieszczeniu elektrod na ciele pacjenta. Siatka milimetrowa, na której urządzenie drukuje wykres, umożliwia pomiar częstotliwości rytmu serca oraz analizę głównych elementów wykresu (załamków: P, Q, R, S i T)

Wysiłkowe badanie EKG – co to takiego?

Wysiłkowe badanie EKG to test zdrowotny, w trakcie którego czynność serca rejestrowana jest za pomocą tych samych elektrod co w klasycznym EKG, ale podczas wykonywanego wysiłku fizycznego. Ma on na celu ocenę pracy serca w warunkach zwiększonego obciążenia, jakim jest wysiłek fizyczny. Wysiłkowe badanie EKG jest szczególnie przydatne w diagnozowaniu choroby niedokrwiennej serca. Może być wykonane na bieżni ruchomej. 

Co to jest badanie EKG metodą Holtera?

EKG metodą Holtera polega na rejestracji zapisu EKG w sposób ciągły prze 24 godziny. Pozwala na ocenę patologii serca i zmian jego pracy, które ujawniają się jedynie w określonych warunkach. Pacjent nosi założone w gabinecie urządzenie monitorujące przez dobę a następnie wynik interpretowany jest przez specjalistę. W przeciwieństwie do EKG spoczynkowego, które pozwala zarejestrować tylko zmiany stale występujące lub przypadkowo uchwycone podczas badania, Holter EKG pozwala uchwycić zmiany pojawiające się okresowo (np. w nocy).

Echokardiografia 

Wykorzystuje fale ultradźwiękowe do obrazowania serca. Badanie echokardiograficzne pokazuje serce w trakcie jego pracy w czasie rzeczywistym. Dwuwymiarowy obraz wyświetlany jest na ekranie monitora komputera, do którego sygnał dociera z głowicy przyłożonej do klatki piersiowej. Badanie echo (skrót od echokardiografii) jest nieinwazyjne – pozwala nam niejako oglądać pracę serca przez ścianę klatki piersiowej.

Echo serca dostarcza nam informacji zarówno na temat budowy anatomicznej serca, jak i jego czynności. Nieinwazyjność, łatwa dostępność badania, duża dokładność pomiarów oraz względnie niska cena badania sprawiły, że współczesna kardiologia nie istniałaby bez możliwości wykonania echokardiografii.

Lekarze przyjmujący w ramach poradni kardiologicznej

NINA HADAŚ-GRZELKA

PIOTR BERKOWSKI

JACEK NOWAK

GRZEGORZ CHORZEMPA

TOMASZ BAŃKOWSKI

RAFAŁ KLECZYK

EWA LICHTOR-SARZYŃSKA (kardiolog dziecięcy)

 

Co krew mówi o zdrowiu Twojego serca?

Badanie krwi jest zawsze pierwszym krokiem zmierzającym do ustalenia przyczyn sercowych dolegliwości. Jedynie przy podejrzeniu zawału serca wykonuje się wcześniej badanie EKG. Co powinny zbadać we krwi osoby z podejrzeniem choroby serca? Najważniejsze badania laboratoryjne wykonywane u pacjenta z problemami kardiologicznymi to:

– lipidogram (cholesterol całkowity, cholesterol LDL i HDL) 

– poziom triglicerydów 

– stężenie glukozy na czczo 

– stężenie hemoglobiny glikowanej 

– białko C-reaktywne (CRP)

Choć diagnostykę rozpoczyna się od tych podstawowych badań laboratoryjnych, to ostatecznie rozpoznanie zawsze wymaga przeprowadzenia bardziej specjalistycznych testów i kompleksowych konsultacji.

Szczegółowe informacje, rejestracja na badania i konsultacje lekarskie pod numerem tel. 74 640 44 44

 

Leave a reply