Zabiegi w zakresie chirurgii plastycznej 
  

  
    


  
  
    
  

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij na przycisk zamknij znajdujący sie z prawej strony, aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej nt. plików cookie.
uwagi dot. działania placówek
Lekarz

zabiegi w zakresie chirurgii plastycznej


 

Zabiegi w zakresie chirurgii plastycznej

Korekcje przegrody nosowej

Skrzywienie przegrody nosa jest najczęściej konsekwencją przebytego urazu i jest przyczyną upośledzenia drożności nosa.Trudności w oddychaniu, skłonność do nawracających nieżytów i stanów zapalnych nosa, gardła, zatok, a także widoczne deformacje nosa zmuszają do interwencji chirurgicznej.

Cięcia wykonuje się wewnątrz nosa, bez pozostawiania żadnych zewnętrznych blizn. Po operacji w nosie pozostają setony, które wymienia się po 48 godzinach. Zależnie od stopnia deformacji na nos zakłada się gips na okres około 7 dni. Przegrodę ustala się w nowym położeniu płytkami z tworzywa, które usuwa się po kilku dniach.Bezpośrednio po operacji utrzymuje się obrzęk nosa, niekiedy niewielkie zasinienie powiek dolnych przez okres kilku dni. Zależnie od stopnia skrzywienia przegrody konieczne jest częściowe jej usunięcie aby przywrócić drożność. W większości przypadków osiąga się satysfakcjonującą poprawę drożności nosa.

Znieczulenie:

Operacje przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym. Czas trwania operacji około 1-1,5 h.

Pobyt w oddziale:

od 1 do 2 dni

Dokumentacja fotograficzna przed i pooperacyjna a także wyraźna subiektywna poprawa drożności nosa stanowią o wyniku operacji

 

Korekcja powłok brzusznych

 Operacja polega na usunięciu nadmiaru skóry i tkanki podskórnej w środkowej i dolnej części powłok brzucha a także na wzmocnieniu mięśni ściany brzucha. Najczęściej wykonuje się korekcję powłok brzusznych u kobiet po przebytych ciążach, u których mięśnie brzucha uległy rozciągnięciu, a skóra utraciła zdolność obkurczania się. Utrata elastyczności skóry u starszych osób, wcześniej otyłych, następnie z utratą wagi, także jest częstym powodem podejmowania decyzji operacji. Powłoki brzuszne odwarstwia się na całej powierzchni aż do wysokości dolnych żeber, mięśnie zbliża się w linii środkowej, powłoki przemieszcza się ku dołowi i po usunięciu ich nadmiaru zeszywa szwami śródskórnymi bez konieczności ich usuwania.Na rany zakłada się opatrunek  a na całą powierzchnię brzucha elastyczny ucisk. W miejscu operowanym pozostawia się dreny na okres 24-48 godzin.

Znieczulenie:

Operację przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym-narkozie, lub częściej - lędźwiowym, zewnątrzoponowym. Czas trwania operacji: 3-4 godzin 

Pobyt w oddziale:

od 1 do 2 dni

W pierwszej dobie po operacji konieczne jest leżenie. Ból pooperacyjny łatwo można opanować środkami przeciwbólowymi.

 W drugiej dobie rozpoczyna się wstawanie i ostrożne uruchamianie stopniowo w ciągu następnych dni z zachowaniem ucisku.

Niezdolność do pracy zawodowej - rekonwalescencja:

Powrót do normalnego funkcjonowania zwykle ma miejsce po około dwóch tygodniach. Jednak jeszcze przez miesiąc zaleca się oszczędzający tryb życia, unikanie wysiłków.

Dokumentacja fotograficzna przed i pooperacyjna pokazuje rezultat operacji.


Korekcje blizn

Blizna powstająca w procesie gojenia to inaczej tkanka łączna, która zastępuje tkankę uszkodzoną przez uraz lub chorobę.
Powstaje w miejscu zranienia czy innego uszkodzenia skóry. Jej budowa, struktura, zabarwienie i funkcja nie przypomina zdrowej skóry. Wprawdzie nie ma możliwości zlikwidowania blizny bez śladu, niekiedy jednak za pomocą operacji plastycznej można poprawić wygląd skóry w miejscu uszkodzenia.

 Wyróżniamy :blizny przerostowe, keloidy (bliznowce),przykurcze bliznowate.
 
Sposób leczenia blizn jest uzależniony od: rodzaju blizny, jej umiejscowienia, a także od czasu, jaki upłynął od chwili zranienia.

* Najwcześniej podejmuje się leczenie operacyjne przykurczów bliznowatych,
Zazwyczaj chirurg plastyczny stosuje wtedy techniki operacyjne oparte na zasadach plastyki miejscowej (np. zasadę "Z" ), tj. zmienia długą linię fałdu bliznowatego na przebieg zygzakowaty, dzięki czemu następuje wydłużenie blizny. Ubytki powstałe po przecięciu blizny w miejscu największego napięcia są uzupełnianie przeszczepem skóry pobranej z innej okolicy ciała. Celem leczenia jest przede wszystkim zniesienie napięcia skóry.

* Leczenie blizn przerostowych ma często dwustopniowy charakter. We wczesnym okresie leczeniem z wyboru, czyli najlepszym, jest postępowanie zachowawcze. Kiedy blizna będzie już płąska, miękka i blada, należy rozważyć, czy pozostawić ją w takim stanie, czy wykonać operację plastyczną. Zazwyczaj polega ona na wycięciu blizny i wszyciu w to miejsce przeszczepu skóry w nadziei na uzyskanie gładkiej, równej blizny, kosmetycznie lepszej od poprzedniej. Można wtedy zastosować również ekspandery tkankowe.

* Szczególnie trudny problem leczniczy stanowią keloidy.
Ze względu na nadmierną skłonność danego organizmu do tworzenia kolagenu (dotyczy to każdej rany, a więc i powstałej podczas zabiegu plastycznego), chirurg jest bardzo ostrożny w podjęciu decyzji o operacji.Leczenie chirurgiczne polega więc na usunięciu keloidu i wszyciu w jego miejsce przeszczepu skóry, aby uniknąć choćby najmniejszego napięcia brzegów rany. Następnie bardzo wcześnie rozpoczyna się stały ucisk oraz miejscowo stosuje się sterydy.

Korekcje małżowin usznych

Celem operacji jest poprawa ustawienia małżowiny usznej w stosunku do głowy i jednocześnie wymodelowanie chrząstki w miejscu niewykształconych jej elementów. Wszystkie cięcia mają miejsce na tylnej powierzchni małżowiny usznej, tak więc blizny nie są widoczne. Wyjątkowo-kiedy zachodzi konieczność zmniejszenia małżowiny usznej-cięcie prowadzi się na powierzchni przedniej i jej obrzeżu, stąd umiejscowienie blizny może być widoczne. Niekiedy przy skłonności do tworzenia nieprawidłowych przerosłych blizn, lub keloidów, można spodziewać się takiego problemu.

Operacja polega na częściowym wycięciu skóry i chrząstki w miejscu odpowiadającym jej prawidłowemu zagięciu, a następnie umocowaniu tej chrząstki w prawidłowym ułożeniu szwami nylonowymi, które pozostają na stałe. Ranę skórną zeszywa się szwami, które usuwa się po około 7-9 dniach. W czasie gojenia, to jest do chwili usunięcia szwów skórnych konieczny jest opatrunek wokół głowy, a następnie ochrona przed urazami i opaska elastyczna na noc przez okres jednego miesiąca. Małżowiny uszne bezpośrednio po operacji są pozbawione czucia, stąd konieczność ochrony przed zimnem. Prawidłowe czucie wraca po 2-3 tygodniach. W przeważającej liczbie wyniki są zadowalające. W pojedynczych przypadkach, kiedy chrząstka jest szczególnie sprężysta i twarda może dojść w okresie pooperacyjnym do jej odkształcenia do poprzedniej pozycji. Wówczas konieczne jest powtórne założenie szwu i umocowanie chrząstki w zagiętym położeniu.

Znieczulenie:

Operację przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym w trybie ambulatoryjnym.

Pobyt w oddziale:

Do kilku godzin.

Dokumentacja fotograficzna przed i po operacji pokazuje rezultat wykonanej korekcji.

Korekcja piersi

 Ginekomastia

Przerost gruczołu piersiowego u mężczyzn określa sie mianem ginekomastii. Przed podjęciem decyzji operacji w przypadku ginekomastii, oprócz badań laboratoryjnych rutynowych konieczne jest badanie USG i opinia endokrynologa.

Cięciem półkolistym wokół brodawki, na granicy jej otoczki odsłania się gruczoł i usuwa go. W ranie pozostają dreny przez około 48 godzin. Opatrunek uciskowy wokół klatki piersiowej pozostaje przez okres około 7 dni, tj. do czasu zdjęcia szwów. Blizny pooperacyjne są mało widoczne, a skóra w miejscu po usuniętym gruczole zazwyczaj obkurcza się w ciągu kilku miesięcy.

Jeśli powiększenie piersi u mężczyzn jest wynikiem rozrostu tkanki tłuszczowej a nie gruczołu (co pokaże badanie USG) można uzyskać dobry wynik przez jej odessanie metodą liposukcji.

Znieczulenie:

Operacje przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym - narkozie. 

Pobyt w oddziale:

Od 1 do 2 dni.

Dokumentacja fotograficzna przed i pooperacyjna pokazuje rezultat operacji.

  Mastopeksja

Mastopeksja to chirurgiczna technika, która polega na podniesieniu piersi i przywróceniu im dawnego położenia i napięcia.
  Najlepsze wyniki uzyskuje się u kobiet z małymi piersiami. Jeśli jednak planuje się mieć więcej dzieci dobrze jest odłożyć operację na czas późniejszy. W czasie ciąży bowiem nastąpi ponowne rozciągnięcie skóry, co może zniweczyć wynik operacji.

Cięcie wykonuje się  wokół brodawki, dalej pionowo w dół i pod piersią w kształcie kotwicy. Niekiedy przy opadaniu piersi niewielkiego stopnia wystarczy cięcie wokół brodawki. Nadmiar skóry usuwa się, brodawkę wraz z otoczką przemieszcza się ku górze do nowej pozycji. Rany zeszywa się szwem śródskórnym. Zakłada się opatrunek wokół klatki piersiowej na kilka dni. Po operacji  utrzymują się zasinienia i obrzęk piersi przez kilka do kilkunastu na dni. Ból po operacji nie jest dotkliwy i ustępuje po zwykłych środkach. Zaleca się noszenie biustonosza przez całą dobę przez 3-4 tygodnie po operacji. Szwy usuwa się po 7-14 dniach. Blizny początkowo różowe, twarde, widoczne dojrzewają w ciągu sześciu miesięcy do roku i stają się słabo widoczne, lecz nigdy nie znikają bez śladu.


Znieczulenie:

Znieczulenie ogólne-narkoza. Czas trwania od 1,5 do 3 godzin. 

Pobyt w oddziale:

Od 1 do 2 dni

Niezdolność do pracy zawodowej - rekonwalescencja:

Można wrócić do pracy w ciągu 7-14 dni. Należy unikać podnoszenia ciężkich przedmiotów i unoszenia ramion przez 3-4 tygodni.
Należy unikać seksu przez 7-14 dni, wysiłkowych dyscyplin sportu przez miesiąc.

Dokumentacja fotograficzna przed i pooperacyjna pokazuje rezultat operacji.

Operacja powiększenia piersi

Celem operacji jest uzyskanie efektu powiększenia piersi przy jednoczesnej poprawie ich napięcia. Jedynym sposobem jest wszczepienie implantów piersiowych. Implanty umieszcza się pod gruczołem piersiowym (częściej u Pań w wieku dojrzałym) lub pod mięśniem (częściej u młodych kobiet, które jeszcze nie rodziły). Umiejscowienie implantu pod mięśniem pozwala na prawidłową funkcję gruczołu piersiowego w czasie ciąży i karmienia.

Rodzaj, wielkość, jak również kształt (okrągły lub anatomiczny) dobiera się indywidualnie w uzgodnieniu z pacjentką. Także miejsce wszczepienia implantu uzgadnia się z pacjentką po przedstawieniu jej zalet i wad każdej z metod. Implanty wprowadza się przez małe cięcie skórne-zazwyczaj w fałdzie podpiersiowym, długości około 5 cm, które po operacji zeszywa się szwem śródskórnym. W efekcie po upływie 6-12 miesięcy po operacji powstaje mało widoczna, linijna blizna. W miejscu gdzie leży implant pozostawia się mały drenik, który usuwa się po 24 godzinach. Opatrunek zakłada się wokół klatki piersiowej na okres około 7 dni.

Znieczulenie:

Znieczulenie ogólne-narkoza. Czas trwania od 1,5 do 2 godzin. 

Pobyt w oddziale:

Od 1 do 2 dni

Dokumentacja fotograficzna przed i pooperacyjna pokazuje rezultat dokonanej korekcji.

 Redukcja  piersi

Kobiety, które zostały obdarzone przez naturę bardzo dużym biustem mogą mieć różnego rodzaju problemy związane z nadmiernym obciążeniem. Najczęściej są to: stałe bóle karku i grzbietu, uporczywe zmiany skórne, odparzeniowe pod piersiami a nawet zniekształcenia kręgosłupa.
Operację przeprowadza się więc zazwyczaj raczej ze wskazań funkcjonalnych niż kosmetycznych u kobiet dojrzałych. Nie należy przeprowadzać takich operacja u kobiet, które planują macierzyństwo i karmienie piersią. Cięcie zazwyczaj przebiega wokół brodawki i dalej w kształcie kotwicy pionowo w dół oraz w fałdzie podpiersiowym. Po częściowym usunięciu gruczołu wraz ze skórą i tkanką podskórną przemieszcza się brodawkę w nowe miejsce i rany zeszywa formując nową pierś. W miejscu po usunięciu gruczołu pozostawia się dreny na okres około 48 godzin. Po zszyciu ran zakłada się opatrunek elastyczny wokół klatki piersiowej, który pozostaje do zagojenia, to jest do około 7-10 dni. W ciągu kilku pierwszych dni po operacji może utrzymywać się ból, który ustępuje po zwykłych środkach przeciwbólowych. Obrzęk i zasinienia mogą utrzymywać się przez kilka tygodni.

Blizny w miejscu cięć - początkowo różowe, twarde, widoczne - stopniowo dojrzewają i stają się miękkie, blade i słabo widoczne w ciągu kilku miesięcy do roku. Niestety nigdy nie znikają bez śladu. Po operacji piersi mogą być bardziej bolesne w okresie przed i w czasie miesiączki. Osłabienie czucia brodawki może także utrzymywać się przez kilka miesięcy i ma zazwyczaj charakter przemijający.  

Znieczulenie: 

Znieczulenie ogólne-narkoza. Czas trwania ok. 3-5 godzin.

Pobyt w oddziale:

Od 1 do 2 dni

Niezdolność do pracy zawodowej - rekonwalescencja:

Większość kobiet powraca do pracy w ciągu 2-3 tygodni. Zazwyczaj jednak potrzeba około sześć miesięcy do roku aby piersi osiągnęły swój ostateczny kształt. Zaleca się: ograniczenie ruchów ramion, pływania, unikanie podnoszenia ciężkich przedmiotów, unikanie seksu przez okres 3-4 tygodni.

Dokumentacja fotograficzna przed i pooperacyjna pokazuje rezultat dokonanej korekcji.

Korekcje powiek        

Chirurgiczna korekcja powiek polega na usuwaniu nadmiaru zwiotczałej skóry powiek górnych i dolnych a także często tkanki tłuszczowej okołogałkowej. Zwiotczała, nawisająca skóra powieki górnej i tzw. worki pod oczami powodują, że wygląda się bardziej zmęczonym i starszym niż się jest. Korekcja powiek może być wykonana jako oddzielna procedura lub w połączeniu z faceliftingiem. Cięcie wykonuje się wzdłuż brzegu rzęsowego w naturalnych liniach, nieco poza kąt oka. Usuwa się nadmiar skóry i tłuszczu. Ranę zeszywa się szwami pojedyńczymi. Dla 'worków' pod oczami bez zwiotczenia skóry można stosować cięcie przezspojówkowe.

Po operacji zaleca się wysokie ułożenie głowy, chłodny okład na powieki aby złagodzić obrzęk i zasinienie, które utrzymują się indywidualnie od tygodnia do kilku tygodni. Bezpośrednio po operacji może wystąpić łzawienie, nadwrażliwość na światło, lub nawet zaburzenia ostrości wzroku, czy widzenie podwójne, przemijające po kilku dniach. Można czytać i oglądać telewizję po dwóch dniach. Nie można nakładać szkieł kontaktowych przez dwa tygodnie. Blizny mogą być widoczne, różowe przez 6 miesięcy. Rezultat operacji wystarczy na kilka lat, a u niektórych pacjentów jest trwały.

Znieczulenie:

Operację wykonuje się w znieczuleniu miejscowym lub dodatkowej sedacji dożylnej. Czas trwania od 1 do 3 godzin, zależnie od jej zakresu.

Pobyt w oddziale:

Od kilku godzin do 1 dnia

Niezdolność do pracy zawodowej - rekonwalescencja:

Powrót  do pracy po około 7-10 dniach. Nadwrażliwość na wiatr i słońce może wymagać okularów przez kilka tygodni.

Dokumentacja fotograficzna przed i pooperacyjna pokazuje rezultat operacji.

Korekcje kształtu nosa

Zabiegu tego rodzaju nie można przeprowadzać przed ukończeniem rozwoju szkieletu kostnego, który następuje ok. 16-17 roku życia. Decyzję o zabiegu najlepiej podjąć świadomie i samodzielnie, po uzyskaniu pełnoletniości. Celem operacji korekcja nosa jest poprawa kształtu nosa lub jego ustawienia w stosunku do osi symetrii, tak aby zachować harmonię rysów twarzy indywidualnie w każdym przypadku. Zależnie od potrzeby korekcja obejmuje część chrzęstną nosa-w zakresie czubka nosa lub częściej także część kostną z modelowaniem całego szkieletu nosa. W przypadkach upośledzenia drożności nosa, trudności w oddychaniu lub wyraźnego skrzywienia piramidy nosa, chirurgicznej korekcji wymaga także przegroda nosowa.

Cięcia wykonuje się wewnątrz nosa, tak że po operacji nie pozostają ślady ani blizny zewnętrzne. Niekiedy jednak zachodzi potrzeba niewielkich cięć zewnętrznych na przykład dla poprawy ustawienia skrzydełek nosa lub dla ich zwężenia. Wówczas pozostają mało widoczne blizny w miejscu tych cięć. Rany wewnątrz nosa zeszywa się szwami, które nie wymagają usuwania, lecz wypadają lub rozpuszczają się po około tygodniu.

Po operacji nosa zakłada się setony, które wymienia się po 48 godzinach. Zależnie od stopnia deformacji na nos zakłada się gips na okres około 7-10 dni. Przegrodę ustala się w nowym położeniu płytkami z tworzywa, które usuwa się po kilku dniach. Wynik ostateczny operacji ocenia się po upływie kilku miesięcy, kiedy zupełnie ustąpią obrzęki i ustabilizuje się blizna kostna.

Znieczulenie:

Operację przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym-narkozie lub rzadziej w znieczuleniu miejscowym.
 Czas trwania od 1 do 2 godz.

Pobyt w oddziale:

Od kilku godzin do 1 dnia

Niezdolność do pracy zawodowej - rekonwalescencja:

Po operacji nosa utrzymują się obrzęki i zasinienia szczególnie w okolicach powiek przez okres około 7-10 dni. Te objawy ustępują bez pozostawienia śladów.Wynik ostateczny operacji ocenia się po upływie kilku miesięcy, kiedy zupełnie ustąpią obrzęki i ustabilizuje się blizna kostna.

Korekcje zmarszczek twarzy i szyi - Face Lifting

Operacja 'Facelifting' nie może zatrzymać procesu starzenia się, lecz może zlikwidować jego objawy przez usunięcie nadmiaru zwiotczałych tkanek, co pozwala osiągnąć efekt odmłodzenia. Face lifting daje efekt młodszego, świeższego wyglądu. Nie może jednak zmienić wyrazu twarzy.

Cięcia prowadzi się w skórze owłosionej okolicy skroniowej, dalej wzdłuż naturalnej linii przedusznej, wokół płatka usznego i w okolicy zausznej, aż do granicy skóry owłosionej w okolicy karku. Odwarstwia się skórę, podciąga leżące głębiej mięśnie i powięź, przemieszcza ku górze i tyłowi i usuwa nadmiar skóry. Ranę zeszywa się po wcześniejszym umieszczeniu delikatnych drenów, które usuwa się po 24-48 godzinach. Zakłada się luźny, wielowarstwowy opatrunek. Opatrunek można zdjąć po około 5 dniach. Mogą się pojawić niewielkie zasinienia w dole twarzy i szyi, które po kilku dniach ustępują. Szwy zdejmuje się po upływie 5-7-9 dni. Początkowo twarz wydaje się sztywna. Może utrzymywać się obrzęk nawet do 3 tygodni. Niestety należy liczyć się z utratą części włosów przy pierwszym myciu głowy, co wynika z lokalizacji cięć w skórze owłosionej głowy.

Operacja jednak nie zatrzymuje czasu. Procesy starzenia się postępują i po upływie około 10 lat może być potrzebna powtórna operacja.

Znieczulenie:

Większość takich operacji można przeprowadzić w znieczuleniu miejscowym w kombinacji z dożylną sedacją. Czas trwania operacji wynosi zazwyczaj około 3 godzin lub dłużej.

Pobyt w oddziale:

Od  kilku godzin do 1 dnia

Zalecenia po zabiegu

Po operacji w ciągu około dwóch tygodni należy unikać wysiłków fizycznych włącznie z seksem, unikać alkoholu, sauny przez kilka tygodni, unikać słońca przez kilka miesięcy.

Niezdolność do pracy zawodowej - rekonwalescencja:

Po upływie około 3 tygodni następuje poprawa wyglądu i samopoczucia. Większość pacjentek wraca wtedy do pracy. Ostateczny rezultat operacji pojawia się później, po kilku miesiącach. Wówczas blizny dojrzewają i stają się mało widoczne.

Labioplastyka – plastyka warg sromowych

 Jeżeli wargi sromowe są przerośnięte bardzo wyraźnie, może to przeszkadzać zarówno ze względów estetycznych, jak i utrudniać normalne funkcjonowanie. Często kobiety posiadające taki problem doświadczają znacznego dyskomfortu nawet przy noszeniu zwykłej bielizny, trudno im pokazać się w stroju kąpielowym, często też przerost warg sromowych przeszkadza podczas uprawiania sportów – na przykład w czasie jazdy na rowerze. Przerośnięte wargi sromowe mogą utrudniać higienę intymnych części ciała, ale też często stanowią przeszkodę psychiczną zaburzającą życie seksualne kobiety.Chirurg przed operacją dokładnie wymierzy linie planowanych cięć chirurgicznych, w taki sposób aby powstałe blizny były niewidoczne i  w żaden sposób nie przeszkadzały pacjentce. Po przeprowadzeniu operacji niezbędne jest pewne zszycie ran pooperacyjnych, ale w bardzo delikatny sposób. W tym celu używa się bądź szwów rozpuszczalnych, bądź nierozpuszczalnych.

Znieczulenie:

Zabieg wykonuje się  w znieczuleniu podpajęczynówkowym, na stole operacyjnym w pozycji ginekologicznej i trwa ok. 1godziny

Pobyt w oddziale:

Od  1 do 2 dni

Zalecenia po zabiegu

Należy po każdym wypróżnieniu obmywać operowane okolice oraz zmieniać opatrunki przez 10 kolejnych dni. Zaleca się także unikanie siedzenia (napinania krocza) przez  

pierwsze pięć dni – najwygodniejsza i najbezpieczniejsza jest pozycja półsiedząca. Obowiązuje minimum dwutygodniowy okres abstynencji seksualnej.