Optyk - optometrysta
  

  
    


  
  
    
  

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij na przycisk zamknij znajdujący sie z prawej strony, aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej nt. plików cookie.
uwagi dot. działania placówek
Lekarz

badania psychotechniczne kierowców, badania usg i rtg


 

Optyk - optometrysta

Optometrysta posiada następujące umiejętności:
 • wykonywania pomiarów parametrów układu wzrokowego zakresie niezbędnym dla potrzeb korekcji optycznej, za pomocą testów, urządzeń i przyrządów przeznaczonych do badania, wykrywania i diagnozowania wad układu wzrokowego oraz programów komputerowych, urządzeń i środków pomocniczych niezbędnych do prawidłowego wykonania pomiarów i oceny ich wyników
 • dobierania i przypisywania soczewek okularowych i kontaktowych, opraw okularowych i innych pomocy wzrokowych w zależności od warunków anatomicznych pacjenta
 • prowadzenia badań przesiewowych w celu wykrycia wad wzroku oraz odstępstw od norm fizjologicznych układu wzrokowego
 • udzielania informacji i porad odnośnie działania i stosowania wyrobów medycznych związanych z optyczną korekcją narządu wzroku
Rejestracja: 74 647 21 10