Poradnia-logopedyczna
  

  
    


  
  
    
  

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij na przycisk zamknij znajdujący sie z prawej strony, aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej nt. plików cookie.
uwagi dot. działania placówek
Lekarz

centrum zdrowia, diagnostyka bezdechu sennego


 

Poradnia logopedyczna

Terapia neurologopedyczna dla dzieci obejmuje pacjentów, którzy w wyniku czynników rozwojowych i okołoporodowych  nie nabywają zdolności mowy lub też zdolność ta jest zaburzona:  

 • opóźniony rozwoju mowy na tle: autyzmu, zespołu Downa, mózgowego porażenia dziecięcego, upośledzenia umysłowego,
 • zaburzenia mowy na tle uszkodzenia słuchu i funkcji poznawczych,
 • niepłynność mowy,
 • inne zaburzenia mowy związane z uszkodzeniem układu nerwowego,
 • wady wymowy (dyslalia) i zaburzenia mowy innego pochodzenia.

Terapia neurologopedyczna dla dorosłych obejmuje osoby, które wskutek różnych czynników (wypadków, urazów, chorób) całkowicie utraciły umiejętność mowy lub też mają trudności z prawidłową komunikacją:

 • afazja
 • dyzartria
 •  jąkanie
 • inne zaburzenia mowy związane z uszkodzeniem układu nerwowego

 

Terapia neurologopedyczna obejmuje:

 • stymulację nadawania i odbioru mowy w zakresie dostosowanym do potrzeb pacjenta
 • stymulację procesów poznawczych w zakresie percepcji słuchowej, czuciowej, wzrokowej a także pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej, uwagi i koncentracji
 • edukację i reedukację umiejętności pisania i czytania


W ramach terapii logopedycznej i neurologopedycznej stosujemy:

 • ćwiczenia stymulujące mowę impresyjną (rozumienie przekazu słownego)  oraz mowę ekspresyjną (mówienie),
 • ćwiczenia stymulujące spontaniczną aktywność słowną,
 • ćwiczenia rozwijające teorię umysłu w obszarze komunikacji i wyobraźni, tworzenie matryc konwersacyjnych,
 • pracę nad motywacją pacjenta do komunikacji,
 • ćwiczenia aparatu artykulacyjnego,
 • masaż logopedyczny,
 • ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia głosowe,
 • elementy metody Dyna- Lingua M.S.

 

Terapia neurologopedyczna prowadzona w naszej placówce ma na celu aktywizację naturalnych procesów rozwojowych człowieka oraz tych mechanizmów psychicznych, które determinują rozwój funkcji psychicznych.

Terapię zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb, możliwości oraz oczekiwań pacjenta.

 


KŁODZKO

Personel Godziny Przyjęć  Rodzaj wizyty
mgr Joanna Mazurkiewicz- neurologopeda
środa od  14:30
 • pierwsza wizyta - diagnoza neurologopedyczna 90 zł
 • kolejne wizyty - terapia neurologopedyczna - 70 zł

 

 

NOWA RUDA

Personel Godziny Przyjęć  Rodzaj wizyty
mgr Lucyna Bielicka - neurologopeda       
piątek 11:00 - 13:00
 • wizyta prywatna 100 zł