SALUS CENTRUM MEDYCZNE
  

  
    


  
  
    
  

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij na przycisk zamknij znajdujący sie z prawej strony, aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej nt. plików cookie.
uwagi dot. działania placówek
Lekarz

badania wstępne, okresowe, kontrolne


 

Regulacje prawne

 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dziennik Ustaw Nr 96 z 1997 r., poz. 593, z późn.zm.)
 • Kodeks Pracy
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy ( Dziennik Ustaw Nr 69 z 1996 r., poz. 332, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dziennik Ustaw Nr 132 z 2002 r., poz. 1115)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno – epidemiologicznych (Dziennik Ustaw Nr 25 z 2006 r., poz. 191)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dziennik Ustaw Nr 148 z 1998 r., poz. 973)
 • Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw Nr 169 poz. 1650)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 58, poz. 515)

Art. 22 ustawy o służbie medycyny pracy oraz art. 229 Kodeksu Pracy nakładają na pracodawcę obowiązek poniesienia kosztów przeprowadzanych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej niezbędnej ze względu na warunki pracy.